Orange the World

Één op de drie vrouwen maakt geweld mee in haar leven…iedereen kan IETS doen om dit geweld te stoppen.

Ook dit jaar wordt van 25 november tot 10 december wereldwijd, ook in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland, de “Orange the World” campagne gevoerd om geweld tegen vrouwen en meisjes een halt toe te roepen. Overal in Vlaardingen zal de kleur oranje te zien zijn.

“Orange the World” is de internationale VN-campagne voor preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes…nu harder nodig dan ooit. De campagne wil duidelijk maken dat iedereen als medestander een bijdrage kan leveren. Het is belangrijk ook mannen en jongens hierbij te betrekken, vandaar dat de campagne zich ook richt op middelbare scholen en sportclubs. Het zou geweldig zijn als daar aandacht is voor dit onderwerp.

Door de Soroptimisten is daarom het lespakket “Let’s Orange the World” ontwikkeld, dat geschikt is voor de bovenbouw van het middelbaar onderwijs. Angeline Waltman, verbonden aan basisschool “De Hoeksteen”, is een van de voortrekkers van deze campagne en zij is op woensdag 23 november te horen in “Vlaardingen Vandaag”. Zij legt dan meteen uit wie de Soroptimisten zijn.

Op bijgaande foto zien we haar te midden van promotiemateriaal voor “Orange the World”.