Foto: Bart Zandstra

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Onderzoek naar mogelijkheden langdurige opvang Oekraïense vluchtelingen locatie Vergulde Hand West.

Niemand weet hoe lang de oorlog nog duurt en ook niet wanneer mensen weer veilig terug kunnen naar hun land. Naast noodopvang voor de korte termijn is er daarom ook behoefte aan opvang voor langere tijd. Samen met de gemeente Lansingerland en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) doet de gemeente Vlaardingen mee aan een pilot. Hierbij worden de mogelijkheden onderzocht voor het opvangen van 1.000 Oekraïners voor tenminste drie tot vijf jaar in Vlaardingen. De locatie die hiervoor in beeld is, is een stuk grond naast bedrijventerrein Vergulde Hand West.

Meerdere locaties zijn in het onderzoek betrokken. Daarbij is specifiek gekeken naar locaties waar (binnen een paar jaar) nog geen plannen in uitvoering worden gebracht en tijdelijke woningbouw mogelijk is. De locatie Vergulde Hand West is de enige plek in Vlaardingen waar nog geen contractuele afspraken zijn gemaakt voor ontwikkelingen en waar nog kansen worden gezien voor grootschalige opvang. Burgemeester Bert Wijbenga: “Ik ben er trots op dat wij als Vlaardingers onze nek willen uitsteken om te kijken of het mogelijk is om een tijdelijk thuis te bieden aan een grote groep Oekraïense mensen in onze stad.” 

Het terrein is door de metrolijn gescheiden van de Westwijk, maar de (wandel- en fiets)afstand tot het openbaar vervoer en andere voorzieningen zoals supermarkten is niet heel ver. De locatie is op dit moment niet in gebruik en de grond is geschikt voor woningbouw. De naastgelegen waterzuiveringsinstallatie is aan vervanging toe. Samen met Hoogheemraadschap Delfland bekijkt de gemeente Vlaardingen of dit renovatie op dezelfde plek wordt, of nieuwbouw op locatie Vergulde Hand West. De opvang van Oekraïense mensen zal een eventuele verhuizing niet onmogelijk maken.

Op dit moment wordt onderzocht of het haalbaar is om na de zomer te starten met het tijdelijk plaatsen van ca. 400 flexwoningen op deze locatie. Wethouder Wonen Ivana Somers: “Het gaat om woningen met een levensduur van minimaal 20-30 jaar die demontabel en verplaatsbaar zijn. De woningen kunnen dan later voor Vlaardingse woningzoekenden ingezet worden. Overigens gaan we ook op andere plekken in de stad onderzoeken hoe we versneld woningen kunnen realiseren voor Vlaardingse woningzoekenden.” 

Bron: vlaardingen.nl
Klik op onderstaande link voor het volledige artikel: https://www.vlaardingen.nl/Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Onderzoek_naar_mogelijkheden_langdurige_opvang_Oekra_ense_vluchtelingen_locatie_Vergulde_Hand_West

Foto: Bart Zandstra