‘Opstellen profielschets nieuwe burgemeester soepel verlopen’

Stefanie Solleveld, fractievoorzitter van de PvdA Vlaardingen, zegt in het programma Vlaardingen Vandaag dat het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester best wel soepel is verlopen. “We hadden 17 november een bijeenkomst met de commissaris van de koning en nu twee maanden later ligt er een duidelijke profielschets.”

Vlaardingen is op zoek naar een nieuwe burgemeester die uiterlijk in september van dit jaar benoemd moet worden. Een onderdeel van de procedure is het opstellen van een profielschets waarin de vaardigheden en competenties van de toekomstige burgemeester beschreven staat. Er is een vertrouwenscommissie gevormd in de gemeenteraad waar Stefanie Solleveld de beoogd voorzitter van is.

Geen discussie

“We zoeken een kandidaat voor de gehele stad en het moet iemand zijn die zich onder de inwoners durft te mengen”, stelt Solleveld. De fractievoorzitter geeft ook aan dat veranderingen in de procedure niet mogelijk zijn. “Er is een vaststaand proces en daar passen een aantal zaken niet in. Je kunt nu niet ineens inwoners gaan betrekken of een discussie starten over een gekozen burgemeester.”

Participatie

In het proces zijn verschillende partijen betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe profielschets. Solleveld: “Verschillende economische en maatschappelijke organisaties hebben geparticipeerd. Ook middelbare scholieren hebben hun bijdrage geleverd.”

Solleveld acht zichzelf capabel om haar rol te vervullen in de selectieprocedure voor de nieuwe burgemeester. Het verwijt van collega raadslid Ben Trooster (Beter voor Vlaardingen) dat de raadsleden niet competent zijn om deze functie te vervullen, wijst zij om die reden af.

Luister hieronder het hele gesprek met Stefanie Solleveld in Vlaardingen Vandaag: