Openbare zitting centraal stembureau

Burgemeester Bert Wijbenga, voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente, maakt bekend dat dit bureau, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit, op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur in openbare zitting zal beslissen over:

– de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
– het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
– het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
– de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kan dit op twee manieren:

– U kunt fysiek aanwezig zijn in de raadszaal van het stadhuis. U moet zich hiervoor wel aanmelden in verband met een maximaal aantal personen. Aanmelden kan via verkiezingen@vlaardingen.nl;
– U kunt live meekijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl