Openbaar vervoer moet volgend jaar krimpen

Uit de voorjaarsnota van het Rijk blijkt dat de beschikbaarheidsvergoeding in 2023 wordt afgeschaald.

De beschikbaarheidsvergoeding is het geld dat het Rijk ter compensatie geeft, omdat er minder reizigers zijn in het openbaar vervoer (ov). De voorspelling is dat er in 2023 zo´n twintig tot dertig procent van het ov zou moeten worden afgeschaald, omdat er sprake is van teruglopende reizigersaantallen. Hoewel inmiddels licht stabiliserend, zijn de reizigersaantallen nog lang niet op het niveau van 2019, aldus wethouder Bikkers tijdens de gemeenteraadsvergadering op 16 juni 2022. Hij lichtte verder toe dat met alle vervoersautoriteiten, waaronder de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), een lobby is ingezet onder de noemer #methetov en met de gedachte gok niet met dat ov. Tijdens de raadsvergadering van 16 juni deed de wethouder een beroep op de gemeenteraadsleden om de contacten in Den Haag aan te sporen die lobby aan te gaan met de gemeentes, met als doel ervoor te zorgen dat de Tweede Kamer een ´wijs besluit neemt en de beschikbaarheidsvergoedingen laat doorlopen´.

Voorafgaand aan het bovenstaande meldde Corné Venema tijdens de raadsvergadering van 16 juni, in zijn hoedanigheid als lid van de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH, het volgende. In een evaluatie van de strategische agenda in de MRDH-commissie werd gesteld dat de raden van alle 23 gemeentes beter betrokken moeten worden bij wat er speelt bij de MRDH. Tijdens een vergadering van de commissie Vervoersautoriteit op 15 juni was het enige inhoudelijke punt op de agenda de Begroting 2023. De vraag was om kennis te nemen van de ontwerpbegroting en de ontvangen gemeentelijke zienswijzen. Wat de zienswijze van de gemeente Vlaardingen betreft, heeft Corné Venema in de commissievergadering van de MRDH afgetast of het vervoer over water bij de andere gemeentes ook op draagvlak kon rekenen. Daar kreeg hij positieve reacties op terug. Er zijn veel gemeentes die hier ook iets in zien en erover mee willen denken. Hoewel dit niet direct heeft geleid tot een aanpassing van de begroting, is wel uitgesproken dat het goed is om een en ander in de nieuwe strategische agenda van de MRDH mee te nemen.

In de Begroting 2023 van de MRDH is te lezen dat:
– ´2023 waarschijnlijk grotendeels in het teken zal staan van het herstel na de coronacrisis. Op dit moment wordt op alle fronten in het ov gewerkt aan het zoveel mogelijk in stand houden van de dienstverlening aan de reizigers. Daarbij wordt gewerkt aan een zogeheten Transitieprogramma ov en corona, ingezet in 2021, met als doel het ov sterker uit de crisis te krijgen en klaar te zijn voor de toekomst.´
Ook staat in de begroting van de MRDH dat:
– ´er nog veel onzekerheid is over met welk tempo het ov-gebruik zich zal herstellen. De grootste uitdaging wordt om de reizigers weer terug het ov in te krijgen, bij voorkeur gespreid over de dag.´