Openbaar besluit van 15 februari 2022

Intrekken gedoogbesluit riviercruiseschip Oosthavenkade

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  • besloten om met ingang van 17 februari 2022 niet langer medewerking te verlenen aan het voorzien in de tijdelijke noodopvang vluchtelingen aan de Oosthavenkade in Vlaardingen;
  • besloten om het gedoogbesluit riviercruiseschip Oosthavenkade in te trekken met ingang van 18 februari 2022;
  • de raadsmemo Beëindigen tijdelijke noodopvang vluchtelingen vastgesteld;
  • de brief aan het COA waarin wordt medegedeeld dat er niet langer medewerking wordt verleend aan tijdelijke noodopvang van vluchtelingen vastgesteld;
  • de brief aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waarin wordt medegedeeld dat er niet langer medewerking wordt verleend aan tijdelijke noodopvang van vluchtelingen vastgesteld;
  • de informatiebrief aan omwonenden waarin wordt medegedeeld dat er niet langer medewerking wordt verleend aan tijdelijke noodopvang van vluchtelingen vastgesteld.

Rm Beëindigen tijdelijke noodopvang vluchtelingen

Bron: https://www.vlaardingen.nl/Bestuur/College_van_B_W/B_W_besluiten/Openbaar_besluit_van_15_februari_2022