Online overzicht maakt vinden van opleiding gemakkelijker

“Leven lang ontwikkelen” en “Je bent nooit te oud om te leren” klinken vanzelfsprekend, maar je moet wel weten wat mogelijk is.

Daarom heeft de Rijksoverheid samen met sociale partners en onderwijsinstellingen op 10 oktober het online platform Leeroverzicht gelanceerd. Dit is het eerste onafhankelijke overzicht op één plek met het meest complete aanbod van alle beschikbare opleidingen, cursussen en trainingen én alle bijbehorende financiële regelingen en subsidies.

Minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs: “De arbeidsmarkt is krap; in veel sectoren is een tekort aan personeel. We hebben veel goed opgeleide mensen nodig voor alle grote veranderingen die we aan moeten pakken, zoals de klimaat- en energietransitie en voor het bouwen van honderdduizenden woningen. Iedereen is hard nodig!’’

Op het online platform staat een overzicht van 70.000 (!) opleidingen. Belangrijk zijn voorts de 300 financiële regelingen. Maar ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe de regelingen kunnen worden aangevraagd en hoe advies kan worden ingewonnen.

Voor meer informatie, ga naar: https://www.leeroverzicht.nl/home.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap