Ongeveer 8% van alle kinderen wordt te vroeg geboren

Te vroeg geboren kinderen hebben vaker luchtwegklachten in het eerste levensjaar en een lagere longfunctie; zij ontwikkelen op de lange termijn vaker chronische longziekten. In Franciscus Gasthuis & Vlietland kunnen deze kinderen in de toekomst naar verwachting nog beter worden geholpen dankzij de LONG LOVE studie.

‘Afgelopen juli zijn we officieel gestart met de LONG LOVE studie vanuit de afdeling Neonatologie. Binnen het LONG LOVE onderzoek kijken we naar het effect van een geheel nieuw (digitaal) zorgpad op basis van een thuismeet app voor te vroeg geboren kinderen. Een zorgpad geeft helderheid over de stappen in het zorgproces; het geeft aan welk traject een patiënt doorloopt en welke zorgverlener op welk moment welke acties onderneemt. We hebben hierbij extra aandacht voor de longgezondheid, aangezien we weten dat te vroeg geboren kinderen vaker last hebben van luchtweg- en longklachten.’, aldus Kishan Tsang (arts-onderzoeker Kindergeneeskunde).
  
Tsang: ‘Binnen het zorgpad spelen we in op beïnvloedbare omgevingsfactoren die een goede longgezondheid en longontwikkeling in gevaar kunnen brengen. We weten namelijk dat de longen van te vroeg geboren kinderen extra kwetsbaar zijn voor de schadelijke invloeden van bijvoorbeeld luchtvervuiling en sigarettenrook. Veel minder bekend is dat ook het tijdig en voldoende geven van vitamine D en een goede maar evenwichtige groei ook belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de longen. In het LONG LOVE zorgpad brengen we dit allemaal samen. Voor het monitoren en vroegtijdig ontdekken van terugkerende luchtwegklachten gebruiken we een thuismeet app. Met de app kunnen we ouders van te vroeg geboren kinderen van goede informatie voorzien op het gebied van longgezondheid. Verder maken we gebruik van innovatieve metingen om de luchtkwaliteit in huis in kaart te brengen en om longfunctiemetingen thuis te verrichten. Interventies worden verricht vanuit het Kleine Heldenhuis waarbij alle benodigde (para)medische specialisten onder een dak gehuisvest zijn.’

De Stichting BeterKeten, die het onderzoek financiert, heeft als doel het stimuleren en verbeteren van de samenwerking tussen ziekenhuizen in de regio Groot-Rijnmond op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en wetenschap. Voor de vierde keer investeert de stichting in drie veelbelovende gezamenlijke promotietrajecten, waarvan de LONG LOVE studie er dit jaar één is. De andere twee gaan over de beste aanpak bij borstsparende operaties van het Albert Schweitzer ziekenhuis en over betere diagnostiek bij een specifieke tumor in het spijsverteringsstelsel van het Maasstad Ziekenhuis.