Onderzoek naar geluidsbeleving in Vlaardingen Zuid-Oost

Een fijne plek om te wonen? Die is niet alleen mooi en schoon, maar ook fijn voor de oren!

Het ene geluid is het andere niet. Geluidssterkte kan eenvoudig worden gemeten, maar hoe bewoners geluid ervaren, dat is lastiger te onderzoeken. 

DCMR en Gemeente Vlaardingen doen hierom mee met het GLIMI-project. Het GLIMI-project is een geluidsbelevingsonderzoek dat de geluidssituatie in Vlaardingen Zuid-Oost onder de loep neemt. Het doel van het project: inzichtelijk maken hoe bewoners hun ‘geluidsomgeving’ ervaren. 

Woont u in Vlaardingen Zuid-Oost? Meld u dan aan op www.glimi.nl en deel uw geluidservaringen via een webportal. Daarnaast is er de optie om deel te nemen aan een leuke en leerzame luisterwandeling, waarbij de verschillende meetlocaties worden bezocht  en met elkaar in gesprek wordt gegaan over de kwaliteit van de geluidsomgeving. 

Tijdens het onderzoek in Vlaardingen Zuid-Oost worden geluidsmetingen gedaan. Deze informatie wordt inzichtelijk gemaakt voor bewoners en beleidsmakers. In combinatie met de informatie van de deelnemers aan het onderzoek, ontstaat een een duidelijk beeld van de manier waarop de geluidsomgeving wordt beleefd.