Wijkbrandweerman aan de slag in Vlaardingen

Vlaardingen heeft een wijkbrandweerman, René Vonk.

Op donderdag 7 april tekenden burgemeester Bert Wijbenga en Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR), een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Vlaardingen en de VRR. De wijkbrandweerman, René Vonk, werkt vanuit de brandweerkazerne en gaat met name met kwetsbare Vlaardingers en organisaties in gesprek over brandveiligheid.

René Vonk: “Als wijkbrandweerman ga ik bijvoorbeeld naar woongebouwen van corporaties en VVE’s voor voorlichtingsbijeenkomsten. Ouderen kunnen vervolgens aangeven of ze ook persoonlijk bezoek willen, om de brandveiligheid in de woning te bespreken tijdens een woningcheck. Er wordt dan ook gelijk een rookmelder opgehangen.” 

De wijkbrandweerman houdt ook spreekuren, bezoekt een wijkcentrum of nodigt mensen uit op de kazerne voor een lunch, het ‘Broodje Brandweer’. Een ambassadeur voor brandveiligheid die goed zichtbaar is in de stad op zijn elektrische rode scooter. Om in de haarvaten van de wijk te komen vormt de wijkbrandweerman netwerken met allerlei partijen. Naast de gemeenten ook met thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties. Daarnaast is hij ook actief op social media, om zo mensen aan zich te binden en de zichtbaarheid te vergroten. De wijkbrandweerman houdt goed contact met brandweervrijwilligers in de gemeente. Als er een brand is geweest, kan een wijkbrandweerman meteen de volgende dag in de wijk zijn, spreekt mensen aan en kan informatie geven over brandveiligheid. Maar ook kan er in overleg met gemeente snel gehandeld worden om met elkaar een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.

De inzet van de wijkbrandweerman valt onder de verantwoordelijkheid van de VRR. In overleg met de gemeente is afgesproken wat de wijkbrandweerman gaat doen. Over een jaar wordt gekeken of deze samenwerking wordt voortgezet.

Beluister het interview met Peter Schuurmans, hoofd afdeling Veilig Leven VRR, in de actualiteitenrubriek Vlaardingen Vandaag van Omroep Vlaardingen. Start interview 24:26: https://omroepvlaardingen.nl/wp-content/themes/colormag-pro/gemist-popup/2022/03/30/play/17/