Onderhoud Erasmushal laat te wensen over

SP-gemeenteraadslid Willem de Man is geschrokken van de staat van onderhoud van de drie jaar geleden opgeleverde Erasmushal aan het gelijknamige plein in de Westwijk. Althans, dat valt op te maken uit de vragen die De Man hieromtrent heeft gesteld aan het Vlaardingse college van B&W.

Armaturen van de LED-verlichting laten los; gaten in de wand; slecht of niet functioneren van luchtfilters; rook van buitenaf die er ten onrechte toe heeft geleid dat de hal moest worden ontruimd; geblokkeerde nooduitgangen en geen airco in de personeelskantine. Op basis van deze opsomming heeft Willem de Man zijn set vragen gesteld.

  • Bent u het met de SP eens dat het sporten in een veilige en gezonde omgeving moet kunnen plaatsvinden?
  • Bent u het met de SP eens dat een sporthal goed onderhouden moet worden door een deugdelijk onderhoudsbedrijf?
  • Bent u het met de SP eens dat er vanuit de omgeving geen gevaarlijke situaties mogen ontstaan of worden gecreëerd?
  • Kunt u aangeven hoe vaak en door wie de controle op werkzaamheden wordt uitgevoerd die leidt tot een veilige sportomgeving?
  • Kunt u aangeven welke maatregelen er getroffen gaan worden om beter zorg te dragen voor de personele accommodatie?
  • Wat verwacht het college te gaan doen aan de veiligheid en het openhouden van de vluchtroutes van de Erasmushal?
  • Wat verwacht het college te gaan doen aan de overlast die wordt ervaren, omdat bewoners van een naastgelegen pand door het gebruik van een vuurkorf de hal onbruikbaar maken?
  • Worden bijna-ongelukken met materieel gemeld en besproken zoals dit is opgenomen in de ARBO-wetgeving?

Conform het reglement van orde van de Vlaardingse gemeenteraad moet het college binnen 30 dagen op de vragen van de SP antwoorden.