Foto: Maarten Hul, Heijmans (inzet: John Riezebos)

‘Oekraïnedorp’ nadert voltooiing en zorgt voor blije reacties

Mrija, in de volksmond beter bekend als het ‘Oekraïnedorp’, is in een half jaar tijd uit de grond gestampt in Vlaardingen-West. De ‘pilot’ van noodopvang en snelle woningbouw wordt door de gemeente als een succes beschouwd en het project nadert nu z’n voltooiing.

Opgestapelde flexwoningen bieden de komende drie jaar opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de regio. Op dit moment is een groot deel van de woningen al gevuld met voornamelijk vrouwen en kinderen. Deze vluchtelingen stromen door vanuit andere locaties, waaronder die aan de Broekpolderweg. De wijk bevindt zich tussen de industrieterreinen van Vlaardingen-West. Daar is het gronddepot van de Blankenburgverbinding van BAAK gebruikt als ontwikkelingsgebied voor de tijdelijke woonwijk.

Emotionele reactie

Na de mededeling van het Rijk dat er regionaal Oekraïense vluchtelingen moeten worden opgevangen, gaf de Vlaardingse gemeenteraad opdracht tot het maken van een tijdelijke wijk die de problemen van provisorische opvanglocaties omzeilen. De tijdelijkheid van die andere locaties zou vervelend zijn voor de Oekraïense kinderen die door het constante verhuizen geen rust kunnen vinden.

Projectleider John Riezebos van de wijk Mrija zag dat het mensen raakte om zich ergens thuis te voelen: “De eerste reactie van de Oekraïners toen ze de huizen zagen, was ook echt die van emotie”, herinnert hij. “Dit biedt in ieder geval de komende drie jaar de ruimte aan die mensen om wat privacy te vinden.”

Gemeente maakt zich geen zorgen om de ligging.

Bij een deel van de Vlaardingers leeft het gevoel dat de afgezonderde locatie van de wijk Mrija ervoor kan zorgen dat de Oekraïners weinig contact hebben met de rest van de stad en daardoor niet integreren. Die zorgen worden niet gedeeld door de gemeente. “Het is echt een onderdeel van de stad. En dat is ook hoe we de activiteiten om de wijk heen organiseren”, stelt de projectleider. Zo ziet de gemeente ook dat veel van de Oekraïners hier werken en naar school gaan en op die manier de taal machtig worden.

In augustus is de bouw klaar

De snelheid van de bouw wordt door veel mensen gevolgd, het wordt door de gemeente als pilot beschouwd op het gebied van snel noodwoonplekken bouwen. Na een half jaar werken, ondersteund door noodwetgeving, lopen de werkzaamheden nu tot een einde. “Ik verwacht dat we in augustus echt klaar zijn met de bouw en dat we steeds meer naar een operationele modus van de wijk kunnen”, aldus projectleider Riezebos.