De ondertekenaars, van links naar rechts: voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland Marjolein Tasche en bestuurder Huisartsenposten Rijnmond Dyonne Broers

Nieuwe stap op weg naar realisatie Spoedplein Franciscus Gasthuis

‘De samenwerkingsafspraken zijn voor ons het uitgangspunt voor het ontwerp van een nieuw Spoedplein; bijvoorbeeld de keuze voor aanmelding en inschrijving van patiënten bij één ontvangstbalie in plaats van twee aparte balies.’, aldus bestuurder Huisartsenposten Rijnmond Dyonne Broers.

In de raamovereenkomst zijn de samenwerkingsafspraken tussen Franciscus en Huisartsenposten Rijnmond vastgesteld. Deze afspraken vormen de basis voor het ontwerp van het nieuwe Spoedplein Rotterdam Noord dat in 2025 in gebruik genomen wordt, maar waar mogelijk worden deze nu al toegepast bij gezamenlijke werkprocessen op de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost. De huurovereenkomst gaat in op het moment dat de nieuwbouw bij Franciscus Gasthuis, met daarin onder andere een Spoedplein, modern Operatie- en Interventiecomplex en een gastvrij Vrouw & Kind Centrum, is gerealiseerd. ‘Met de ondertekening spreken we uit dat wij de samenwerkingsafspraken verder uitwerken vóór oplevering van het nieuwe Spoedplein en ook dat we de afspraken willen blijven ontwikkelen en vernieuwen richting de toekomst.’, aldus voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland Marjolein Tasche.

Naast één ontvangstbalie wordt er op het nieuwe Spoedplein ook een acute observatie unit gerealiseerd die op de Spoedeisende Hulp ruimte biedt aan acuut zieke patiënten en patiënten bij wie nog meer onderzoek nodig is. De Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost maken daarnaast flexibel gebruik van acute behandelkamers en voorzieningen als vergader- en multifunctionele ruimten. Dit komt de onderlinge samenwerking ten goede, maar uiteindelijk wordt hiermee ook meer zorg om de patiënt heen georganiseerd.

Bron en volledige artikel: https://www.franciscus.nl/nieuws/nieuws-item/t/nieuwe-stap-op-weg-naar-realisatie-spoedplein-franciscus-gasthuis