Nieuwe pacemaker-therapie in Franciscus Gasthuis & Vlietland

Sinds kort wordt nu ook in Franciscus Gasthuis & Vlietland een pacemaker volgens een nieuwe techniek geïmplanteerd. Hierbij wordt een draad vrij diep in het tussenschot tussen de 2 hartkamers geplaatst.

Deze nieuwe techniek heeft veel voordelen voor de patiënten. Zo wordt de hartspier beter en op een natuurlijke manier gestimuleerd. Daarmee wordt de kans op het verslechteren van de hartfunctie verkleind en kan hartfalen worden voorkomen. Voor sommige patiënten met hartfalen kan de pacemakerdraad op deze positie ook echt de functie van het hart verbeteren.