Bestuur van links naar rechts: Secretaris Wim Meijer, bestuurslid Annemieke van der Steen, voorzitter Peter Caljé, penningmeester Aarnout van Deursen, bestuurslid Paul van Vugt, bestuurslid Maarten Alderliesten.

Nieuwe bestuursleden Federatie Broekpolder

De Federatie Broekpolder heeft het bestuur uitgebreid met Annemieke van der Steen en Peter Caljé. Dit was nodig vanwege het steeds groter wordende takenpakket van de Federatie

Annemieke van der Steen zal als algemeen bestuurslid en vanuit haar achtergrond als (project)manager en als manager bedrijfsvoering de komende tijd voornamelijk mee- en nadenken over “de Federatie van de toekomst”: hoe ziet de Federatie Broekpolder eruit en waar houdt die zich mee bezig?

Peter Caljé volgt oud-voorzitter Harm Borgers op en is daarmee het nieuwe gezicht van de Federatie. Zijn aandacht gaat uit naar het vormgeven van een bestuur dat toekomstbestendig is en naar de talloze vrijwilligers, initiatiefnemers en gebruikers in de Broekpolder. Daar hoort ook een zekere professionalisering bij, maar vooral een grote groep mensen die vanuit liefde voor het gebied er samen hun schouders onder willen zetten.

In 2023 wordt het startschot gegeven voor de sanering en herinrichting van een deel van de Broekpolder. Daarover moet de Federatie goed blijven communiceren met de gebruikers en inwoners van Vlaardingen. Bezoekers gaan er zeker wat van merken en het zal niet altijd leuk zijn. Echter, voor de lange termijn is de sanering noodzakelijk.

De Federatie Broekpolder wil de komende tijd daarom ook de banden met de Vlaardingse Gemeenteraad weer aanhalen. Dat is te lang geleden, aldus de nieuwe voorzitter Peter Caljé.