Nieuw uitstel invoering Omgevingswet?

Zeven van de tien bij gemeenten werkzame Omgevingswet-experts willen opnieuw uitstel van die wet.

Dat blijkt uit een peiling van IenO Research en Binnenlands Bestuur onder de gemeentelijke contactpersonen van twee van de zeven leveranciers van software voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De experts vrezen dat door haperende techniek en personeelsgebrek essentiële dossiers als de woningbouwopgave extra vertraging oplopen.

Slechts één op de zes respondenten wil nog vasthouden aan de geplande invoeringsdatum van de Omgevingswet van 1 januari 2023. 15 procent weet het nog niet en de resterende 69 procent is tegen. Aan het begin van september gehouden onderzoek namen 177 contactpersonen deel, die namens hun gemeente verantwoordelijk zijn voor de aansluiting op het DSO.

Bron en volledige artikel: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/werkvloer-wil-nieuw-uitstel-omgevingswet?tid=TIDP2886310X54DE1D37CBC04B2784CB463D984690B7YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur