Rechts met parasols is Pannenkoekenhuis ´t Hof. Links de eventueel beschikbare ruimte voor een school.

Nieuw locatieonderzoek voor basisscholen Vlaardingen

Het college van B&W heeft besloten om het haalbaarheidsonderzoek naar de vestiging van een nieuwe basisschool in ’t Hof aan de Hofsingel 82-84 voorlopig in de koelkast te zetten.

Ze doet dit naar aanleiding van de krachtige tegengeluiden uit de gemeenteraad en de bewonersgroep Vrienden van ’t Hof. In de eerste helft van 2023 wordt een nieuw locatieonderzoek uitgevoerd. Wethouder Koen Kegel (Onderwijshuisvesting): ´Om meer draagvlak te creëren, zijn we als college van mening dat een nieuw locatieonderzoek nodig is. Zo ontstaat een actueel en accuraat beeld van de potentiële locaties in Vlaardingen waar basisscholen kunnen worden gerealiseerd. We drukken nu de resetknop in, waarbij op basis van scherpere toetsingscriteria alle mogelijkheden in heel Vlaardingen worden onderzocht en niet specifiek de locatie Hofsingel.´

De wijk en groenliefhebbers halen opgelucht adem. Jan van der Kolk, woordvoerder van de Vrienden van ’t Hof, reageert tevreden op het nieuws: ‘Wij kwamen een paar weken terug fel in verweer tegen plannen voor nieuwbouw in het stadspark. We vinden dat een slecht plan en daar hebben we sterke argumenten voor. Gelukkig kregen we de ruimte van college en raad om die argumenten ook naar voren te brengen. En onze zorgen zijn serieus genomen.’

De gemeente dient voor voldoende onderwijshuisvesting te zorgen. Onder andere in de wijk Vlaardinger Ambacht is er een tekort aan klaslokalen. De uitkomsten van het nieuwe stadsbrede locatieonderzoek, moeten hier volgend jaar antwoord op geven.