Niet genoeg stemmen in de Drevenbuurt: ‘Ik ben niet tevreden hoe de gemeente ons behandelt’

De stembussen in de Drevenbuurt zijn gesloten. Er zijn 365 stemmen uitgebracht, waarvan een meerderheid op het warmtenet. Het beoogde aantal van 400 stemmen is niet gehaald en dat betekent dat de uitslag niet bindend is, maar een advies. Bewoners van de Drevenbuurt zijn boos op de gemeente, veel zien een aardgasvrije wijk voorlopig namelijk niet zitten.

Veel bewoners zijn het oneens dat er nu al plannen gemaakt worden voor hun buurt. De buurt zit namelijk midden in een ophoging. “Niemand weet eigenlijk waar ze aan toe zijn. De gemeente legt zomaar een plan op en daar hebben de meeste een probleem mee”, volgens een bewoner van de Drevenbuurt. Een andere bewoner onderschrijft dit. “Ik ben niet tevreden hoe de gemeente ons behandelt.”

Een andere bewoner geeft aan dat het stemmen geen probleem is geweest. “Ik heb een wachtwoord gekregen, die heb ik ingevuld en zo heb ik via een app mijn keuze kunnen maken.” Een andere voorbijganger ziet geen enkele optie zitten. “Ik heb de app wel gedownload, maar niet gestemd. Eigenlijk een proteststem.”

De voorkeur van de stemmen die wél zijn uitgebracht is voor een warmtenet. De helft van die stemmers heeft de voorkeur voor WarmtelinQ. Het uiteindelijk besluit zal worden genomen door de gemeente. “Maar wij als gemeente nemen de keuze van de bewoners uiteraard serieus”, laat een woordvoerder weten.