Nederlandse overheid werkt aan een gezonde leefomgeving voor de bevolking

Water en groen zijn belangrijk voor de gezondheid van mensen en om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Lokale overheden zorgen voor een groene omgeving om mensen ertoe aan te zetten meer te bewegen en meer tijd in de natuur door te brengen. In steden wordt water aangelegd om verkoeling te bieden, maar ook om regenwater op te vangen. Daarnaast speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol en is het belangrijk dat mensen zuinig met water en andere natuurlijke bronnen omgaan.

Het is belangrijk om bij het (her)inrichten van de leefomgeving na te denken over de invloed die maatregelen kunnen hebben op de verspreiding van infectieziekten. Naast de lopende surveillance en signalering van infectieziekten wil het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ook toe naar een systeem waarin instrumenten en platforms ingezet worden om nieuwe risico’s te voorkomen of verkleinen.

In 2017 en 2018 veroorzaakten installaties om biogas uit afvalwater te winnen voor een toename van het aantal Legionellabesmettingen. Dit heeft toen geleid tot nader onderzoek naar de risico’s van risicovolle installaties en het opstellen van een afwegingskader voor het gebruik hiervan. Dit afwegingskaderkader is een voorbeeld van een instrument dat gemeenten kunnen gebruiken voor de leefomgeving. Andere beschikbare instrumenten zijn de ´Tekenradar´: https://www.tekenradar.nl/homeTekenradar en de ´Waterkwaliteitscheck´: https://waterkwaliteitscheck.nl/home.

Bron RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/veranderingen-in-leefomgeving-aandacht-voor-infectieziekten-is-urgent