´Nederland heeft gemeenten hard nodig´

´Gemeenten zijn het gezicht, de oren en ogen, maar vooral de handen en voeten van de overheid. En gemeenten zorgen ervoor dat beleid werkelijkheid wordt. Het wordt tijd dat het rijk niet alleen vraagt maar ook geeft’, aldus Jan van Zanen in zijn jaarrede op de Algemene Ledenvergadering van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). 

Het grote gat in het Gemeentefonds na 2026 zorgt voor veel onzekerheid bij het vormen van nieuwe coalities, dat begrijpt Van Zanen maar al te goed. Gemeenten worstelen al maanden met de vraag waar te bezuinigen en welke langjarige investeringen uit te stellen. ‘Alleen een duidelijke koers van het kabinet kan de nieuwe raden en colleges helpen om op die vragen een goed antwoord te geven. Want bij taken horen knaken.’ Dat geldt ook voor de crisis in de asielopvang. Een rijkstaak waarvoor de gemeenten zich het vuur uit de sloffen lopen. 

Van Zanen concludeert: ‘Het is tijd dat het Rijk niet alleen vraagt maar ook geeft. Gemeenten zijn de uitvoerders bij uitstek: wij zien als eerste wat er goed gaat en wat er niet goed gaat, waar de problemen zitten, welke oplossingen het beste passen.’ 

Het volledige artikel en de speech zijn hier te lezen: https://vng.nl/nieuws/van-zanen-nederland-heeft-gemeenten-hard-nodig