Natuurgrond van Vergulde Hand-West naar de Broekpolder

Zoals al vaker op deze website geschreven, vindt komende jaren de sanering van de Broekpolder plaats. Nu wil het geval dat er grond vrijkomt bij de aanleg van de tijdelijke woonwijk Mrija voor Oekraïense ontheemden op de Vergulde Hand-West.

De natuurgrond is van dusdanige kwaliteit dat deze kan worden ingezet bij het aanbrengen van de leeflaag in de Broekpolder. Het betreft circa 30.000 m3, terwijl in de Broekpolder circa 700.000 m3 nodig is.

Ook is er grond nodig voor aanpassingen aan een van de techniekparken van het mountainbikeparcours in de Broekpolder. Hiervoor zal 4.000 m3 grond worden gebruikt.

Met andere woorden, het mes snijdt aan twee kanten. Doordat de grond al in Vlaardingen aanwezig is, is de transportafstand gering. Omdat de grond met spoed weg moet van de huidige locatie, wordt nu hard gewerkt om het mogelijk te maken de grond te verplaatsen.