Na zes jaar stopt Vereniging Leefbaarheid Marathonweg: ‘Ik zal nog steeds mijn stem laten horen’

Na meer dan zes jaar zetten de bestuursleden, waaronder Kitty van der Meer, een punt achter de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg. Van der Meer blikt terug op zes jaar lang vechten voor de Marathonweg. “Vroeger trilden de lampen regelmatig, dat is nu veel minder.”

Van der Meer merkt op dat het allemaal begon met geluidsoverlast en trillingen in de huizen aan de Floreslaan.  “De vensterbanken waren pikzwart van de uitlaatgassen, daarnaast zagen wij een toename in het verkeer op de Marathonweg.” Door de jaren heen wist de vereniging kleine successen te behalen. “Wij hebben de gemeente achterna gezeten bij de geluidsbelasting op de gevels, want zij zijn wettelijk verplicht om daar iets aan te doen.”

Het grote plan om de Marathonweg te verleggen kwam nooit tot uiting. Dat is volgens Van der Meer dan ook de reden dat de Vereniging nu verdwijnt. Toch betekent dit niet dat het actievoeren rond de Marathonweg stopt. “Ik ga als persoon verder, maar de vereniging verdwijnt wel. Als ik ergens iets kan doen, zal ik toch mijn stem laten horen.”