Museum Vlaardingen kandidaat Erfgoedparel 2022

Iedere verzamelaar kent het dilemma: “behouden of wegdoen”. Dat geldt natuurlijk ook voor heel grote verzamelaars. Museum Vlaardingen heeft de afgelopen tijd de collectie onderworpen aan een grondige herwaardering. Wat behouden moet worden, blijft natuurlijk in Vlaardingen. Andere objecten gaan bijvoorbeeld naar collega-musea in den lande.

De hele exercitie van herwaardering is genomineerd voor “De Erfgoedparel 2022”. Centraal hierbij staat het vele werk dat vrijwilligers verrichten. Bekijk het filmpje over het project: https://www.youtube.com/watch?v=xPQ2QJvHtic.

De Erfgoedparel wordt toegekend door het Erfgoedhuis Zuid-Holland, een provinciaal instituut dat zich inzet voor het behouden, benutten en beleven van het cultureel erfgoed van Zuid-Holland.

Iedereen kan stemmen. Dus wil jij dat Museum Vlaardingen de Erfgoedparel 2022 wint? Stem dan vóór 1 november via: https://www.erfgoedhuis-zh.nl/erfgoedparel/2022/finalisten-2022/museum-vlaardingen/.