Mogelijk oudste dijk van Nederland ontdekt bij Vijfsluizen

Een unieke vondst op het terrein van het voormalige sportpark Vijfsluizen! Bij voorbereidende werkzaamheden troffen archeologen een aardwal uit de tweede eeuw voor Christus aan.

Nooit eerder werd in Nederland een dergelijke constructie uit deze periode aangetroffen. Mogelijk gaat het om een restant van een dijkje, misschien wel de de oudste dijk van Nederland! De constructie bestaat uit twee parallelle rijen van palen, op een meter afstand van elkaar.

Vergelijkbare constructies zijn in Nederland nog niet eerder aangetroffen. Archeologen hebben nog niet goed kunnen vaststellen wat de functie van het bouwwerk is geweest. Mogelijk moest de aarden wal het water tegenhouden, en gaat het zodoende om een dijkje. Met een datering in de tweede eeuw voor Chr. zou het dan gaan om het oudst bekende dijkje van Nederland.

Het archeologisch onderzoek begon begin dit jaar. Op de plek van de vondst moet nieuwbouwwijk Park Vijfsluizen verrijzen. Naast het aardlichaam liggen ook resten van een boerderij uit dezelfde periode. Komende weken wordt de boerderij nader blootgelegd door archeologen.