Meldpunt voor woonoverlast om uitbuiting arbeidsmigranten tegen te gaan

De gemeente Vlaardingen komt op korte termijn met een meldpunt voor overlast bij woningverhuur. Zaterdag 1 juli gaat de Wet goed verhuurderschap in. Deze wet gaat ongewenste verhuurpraktijken tegen en beschermt woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten.

In de wet staat dat iedere gemeente uiterlijk 1 januari 2024 een meldpunt voor woonoverlast moet hebben. De gemeente Vlaardingen start het meldpunt alvast in de vorm van een pilot. Ergens tussen augustus en januari zal het meldpunt actief zijn. De gemeente kan niet zeggen vanaf wanneer precies meldingen van overlast terecht kunnen bij het Meldpunt ongewenst verhuurgedrag Vlaardingen (MovV). “Nu kunnen de klachten natuurlijk al naar ons toe”, laat de gemeente weten. “Als het meldpunt er is, zullen de klachten wel beter kunnen worden opgepakt. Het MovV gaat in het begin eerst aan de slag met informeren, doorverwijzen en signaleren.”

In de regio is er al lange tijd een sluimerende problematiek met de uitbuiting van arbeidsmigranten. Woningeigenaren knippen doorgaans woningen op om meer personen in het pand kwijt te kunnen. Dat zorgt voor erbarmelijke leefomstandigheden, vaak ook door slechte communicatie over de huurafspraken. De commissie Roemer schreef een vernietigend rapport over de problemen met arbeidsmigranten. Enkele aanbevelingen uit dat rapport keren nu dus terug in een wet.

De Wet goed verhuurderschap beschrijft het minimale gedrag wat van verhuurders en bemiddelaars wordt verwacht om huurders te beschermen. Met de invoering van de wet worden discriminatie, intimidatie en onredelijke servicekosten tegengegaan. Ook wordt het voor verhuurders verplicht om een huurdersovereenkomst op schrift op te stellen en huurders te informeren over hun rechten en plichten.