Meld gezondheidsklachten

In Nederland loopt het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Tijdens het badseizoen worden de officieel aangewezen zwemplekken regelmatig onderzocht op verontreinigingen. Het meetpunt ligt op de plaats waar de meeste zwemmers worden verwacht, of waar het risico op verontreiniging het grootst is. Alle locaties worden minstens één keer per maand onderzocht en de locaties die een aanvaardbare of slechte zwemwaterkwaliteit hebben eens in de twee weken.

Meld gezondheidsklachten die vermoedelijk zijn ontstaan na het zwemmen bij een officiële zwemlocatie bij de provincie of omgevingsdienst waar de zwemlocatie onder valt. Kijk daarvoor op het zwemwaterbord ter plaatse, of op https://www.zwemwater.nl/ bij de zwemwatertelefoon.

Dit geldt ook voor officiële zwemlocaties waar al een waarschuwing of negatief zwemadvies geldt. Bronnen die tot gezondheidsklachten kunnen leiden kunnen kort, maar ook langdurig aanwezig zijn. Deze bronnen komen niet altijd naar voren tijdens het gebruikelijke onderzoek naar de waterkwaliteit. Daarom wordt hulp gevraagd van de baders zelf. Door de melding wordt een beter beeld verkregen van wat er aan de hand kan zijn en kan een nader onderzoek worden ingesteld.

Bron: http://www.zwemwater.nl/