Meer geld voor de bieb

Komend jaar en de jaren erna wordt 30 respectievelijk 60 miljoen euro extra door de rijksoverheid in het bibliotheekwezen gepompt. Enerzijds om de blinde vlekken (daar waar dus geen bibliotheek is) weg te werken, anderzijds om de online bibliotheek uit te breiden. Daarnaast krijgen de gemeenten de zorgplicht om de bibliotheken bereikbaar te houden.

Staatssecretaris Uslu licht toe: “Als je lid bent van de openbare bibliotheek, heb je een abonnement op de hele wereld. Want lezen is fundamenteel en een bibliotheek brengt je nog veel meer dan dat. Het is een plek waar mensen cultureel en maatschappelijk ontwaken en groeien. Waar als kind werelden voor je opengaan. Waar je als ouder met een gerust hart je kind heen stuurt. Een plek waar kennis, verhalen en andere perspectieven voor iedereen binnen handbereik zijn. Daarom investeer ik een flink deel van het extra cultuurbudget in de openbare bibliotheek.”

De bibliotheek kan een belangrijke rol spelen in het vergroten van kansengelijkheid en behoort tot de meest bezochte sociaal-culturele voorzieningen van Nederland. Ongeveer 3,4 miljoen mensen zijn lid, waarvan 2,2 miljoen jongeren. Vooral dat laatste cijfer stemt hoopvol. Je hoort vaak dat kinderen vastgebakken zitten aan hun telefoon en tablet. Het is daarom des te verheugender dat er zoveel jongeren de weg naar de fysieke bieb weten te vinden of online actief zijn.