Meedenken met coalitieakkoord op hoofdlijnen

Inwoners, organisaties en andere belanghebbenden kunnen de gemeenteraad laten weten wat zij belangrijk vinden voor Vlaardingen en wat dus niet mag ontbreken in het coalitieakkoord op hoofdlijnen.

Hiervoor is een formulier beschikbaar via www.vlaardingen.nl/formatie2022 waar geïnteresseerden hun inbreng kunnen achterlaten.

Op 14, 15 en 16 maart van dit jaar vonden er verkiezingen plaats voor een nieuwe gemeenteraad voor Vlaardingen. Nu de stemmen zijn uitgebracht, kunnen de onderhandelingen om te komen tot een nieuw college beginnen. De gesprekken tussen de fracties van VVD, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CDA, D66 en ChristenUnie-SGP zijn inmiddels gestart. Het eerste gesprek stond in het teken van kennismaken met elkaar en het maken van afspraken over het vervolg van het formatieproces. Bart Bikkers (VVD): “Alle partijen hebben hier een zeer goed gevoel aan overgehouden. Het geeft ons vertrouwen dat we er samen uit gaan komen en dat we een mooie vier jaar tegemoet gaan.”

In navolging van het advies van verkenner Ivo Opstelten gaan de beoogde coalitiepartijen een coalitieakkoord op hoofdlijnen opstellen waarin ambities worden geformuleerd voor de grote opgaven waar de gemeente voor staat. Bikkers: “Daarbij willen we graag gebruik maken van de kennis die in de stad aanwezig is. Enerzijds nodigen wij alle partijen in de gemeenteraad uit voor een kop koffie en een goed gesprek. Anderzijds willen we graag gebruik maken van de kennis van de Vlaardingse inwoners en de mensen die in hun dagelijks leven ervaren en beleven wat er nodig is voor de stad.”

De afgelopen weken hebben verschillende partijen uit de stad al contact opgenomen met gemeenteraadsleden of fracties in de gemeenteraad. Ondertussen dendert de trein van coalitievorming in razend tempo door. Om iedereen toch de kans te geven om hun inbreng te leveren, staat er vanaf vandaag (12 april) tot dinsdag 19 april 12.00 uur een formulier online op www.vlaardingen.nl/formatie2022. Hiermee kan iedereen die geïnteresseerd is inbreng achterlaten over wat volgens hun niet mag ontbreken in het coalitieakkoord en waarom.

Niet alle inbreng zal een plek kunnen krijgen in het coalitieakkoord op hoofdlijnen. De informatie gaat echter niet verloren. Alle inbreng wordt gedeeld met de gehele gemeenteraad, zodat het niet alleen nu zoveel mogelijk gebruikt kan worden bij het opstellen van het coalitieakkoord, maar ook bij het maken van beslissingen in de jaren die nog komen.

De komende weken nemen de fracties de inbreng vanuit de gemeenteraad en stad mee in hun vervolggesprekken om te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen en een nieuw college. Bikkers: “We kijken ernaar uit om gezamenlijk dit proces op een positieve manier te doorlopen, zodat we tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen kunnen komen dat recht doet aan wat de stad van ons vraagt.”