Foto: Masamuda

Masamuda – Nieuwsbrief december 2022

Er valt weer genoeg te lezen in de nieuwsbrief van het Educatief Archeologisch Erf Masamuda in de Broekpolder.

Onder de kop “Strijd tegen woningbouw in de polder” wordt ingegaan op de sanering van de Broekpolder die in 2023 gaat plaatsvinden. Door het aanbrengen van een schone leeflaag wordt de leefbaarheid voor mens en dier verbeterd en wordt woningbouw vrijwel uitgesloten. De vrijwilligers hebben het middeleeuwse erf winterklaar gemaakt. Zo valt te lezen dat door het maaien voor de winter er in het voorjaar meer ruimte is voor nieuwe bloemen. Voorts aandacht voor “Putting Life Into Neolithic Houses”. Met dit project wordt onderzoek gedaan de leefomstandigheden van circa 3000 voor Christus.
Een groepje jonge enthousiastelingen is zich aan het bekwamen in het smeden, om zo nog betere middeleeuwse huizen te kunnen bouwen. Ook wordt er in de nieuwsbrief aandacht gevraagd voor een eenduidige woordenlijst. En wat te denken van heggenvlechten?

Nieuwsgierig geworden, klik dan op https://www.masamuda.nl/ en schrijf je in voor de nieuwsbrief.