Loonkloof tussen mannen en vrouwen

Nog steeds verdienen vrouwen per uur circa 13% minder dan mannen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil hierover praten.

“We moeten het hebben over alle aspecten van de huidige ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt”, zegt de minister. “De noodzakelijke cultuuromslag gaat nog niet snel genoeg. In de maatschappelijke dialoog wil ik aandacht besteden aan de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Daarbij speelt ook de situatie van gezinnen een rol. We willen weten voor welke uitdagingen zij staan en wat voor steun ze daarin krijgen op het werk, of door de overheid.”

Veel vrouwen werken in deeltijd. Door dit te doorbreken wordt er ook iets gedaan aan het nijpend arbeidstekort. Daarnaast wordt jonge ouders sinds kort de mogelijkheid geboden om gedurende 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof op te nemen. Ook is wetgeving in de maak die transparantie over beloning van vrouwen en mannen verplicht stelt.