Arts-onderzoeker Kishan Tsang

LONG LOVE zorgpad

Arts-onderzoeker Kishan Tsang zal bij Omroep Vlaardingen ingaan op het LONG LOVE zorgpad van vroeggeborenen.  

Bij zijn onderzoek verrichten de ouders  thuis metingen met een app. Het doel is het verbeteren van de longgezondheid van deze te vroeg geboren kindjes.