Locaties voor windmolens bij Oeverbos bekend

De eerste fysieke stap voor het bouwen van de windmolens is gerealiseerd. Bij het Oeverbos zijn de locaties voor de windmolens van het Vlaardings Energie Collectief (VEC) en de Windvogel nu uitgezet.

De komende weken worden er metingen uitgevoerd om de draagkracht van de grond vast te stellen. Op basis daarvan wordt er geheid. De fundering van de windmolens wordt een betonnen plaat met een diameter van 18 meter. De mast van de molens heeft een diameter van 4 meter.

De coöperaties Vlaardings Energie Collectief (VEC) en de Windvogel willen samen deze twee windmolens bouwen. In totaal 5500 huishoudens kunnen op deze wijze schone stroom opwekken. Binnenkort zal het VEC de Vlaardingers uitnodigen mee te doen in de financiering van de windmolens. Daarmee is een aantrekkelijk rendement te verdienen.