Lianne van Kalken: ‘Uitbreiding bevoegdheden boa’s gevolg van continue bezuinigingen bij de politie’

In de beeldvormende commissievergadering, waarin het thema veiligheid werd besproken, waren er diverse kritische kanttekeningen over de uitbreiding van bevoegdheden van de boa’s in Vlaardingen. Volgens Lianne van Kalken van de fractie GroenLinks is het noodzakelijk te onderzoeken of het wel gewenst is om bepaalde taken uit te laten voeren door de handhavers.

De afgelopen jaren zijn veel taken die bij de politie horen wegbezuinigd. Nu wordt een oplossing gezocht in de uitbreiding van de bevoegdheden van de lokale handhavers. Deze uitspraak deed Lianne van Kalken in een commissievergadering, waarin het thema van de avond ‘veiligheid’ was. Ook raadsleden Marcel Kerkhof van de fractie Kerkhof en Leonie Claessen van de VVD plaatsten kanttekeningen bij de huidige ontwikkelingen. “Wij zien uiteraard de noodzaak van handhaving, maar vragen ons af of dit de juiste weg is”, aldus van Kalken. Zij vroeg zich daarnaast af of deze taakuitbreiding juridisch wel juist is.

Politietaken

De in de vergadering aanwezige teamchef van de politie, John van Dam, gaf aan dat het niet de bedoeling is dat politietaken worden overgenomen door de boa’s. Wel bevestigde hij dat er een enorm personeelstekort is bij de politie. Ook was Van Dam het eens met Marco van Unen van Beter voor Vlaardingen (BvV) dat de wijkagent meer aanwezig zou moeten zijn in de wijk en minder zou moeten bijspringen bij de meldingen.