Lezing door Peter Koornneef: Het ontstaan en de ontwikkeling van het Nederlands

Op donderdagavond 6 oktober en 13 oktober organiseert de Bibliotheek de Plataan van 19.00 – 20.30 uur uur twee bijeenkomsten over het ontstaan en de ontwikkeling van de Nederlandse taal.

Samenlevingen zijn dynamisch en de taal is een weerspiegeling hiervan. Woorden raken in onbruik, er ontstaan nieuwe woorden en spelling en grammatica passen zich aan. Zoals ook nu nog steeds het geval is.

Aan de hand van vele voorbeelden neemt Peter Koornneef de aanwezigen in twee bijeenkomsten mee naar de periode van het jaar 500 t/m het jaar 1700. Van het oudst bekende “Nederlandse” zinnetje tot aan de volkstaal in de 17e eeuw. Wat werd er bijvoorbeeld gesproken tijdens de ‘Slag bij Vlaardingen” in 1018? De tweede lezing is een vervolg op de eerste, maar u kunt ook alleen de eerste of de tweede lezing bezoeken. De bijeenkomsten zijn gratis en vinden plaats in de centrale bibliotheek aan de Waalstraat 100.

Meer informatie en aanmelden: mail naar cdrescher@debibliotheekdeplataan.nl, telefonisch via 085 043 67 41 (optie 3) of aan de balie van de bibliotheek.