Les geleerd? School aan de Hofsingel niet uitgesloten

Vlaardingen heeft een tekort aan lokalen en zoekt dus naar nieuwe mogelijke schoollocaties. Door aandringen van de gemeenteraad is er een locatieonderzoek gekomen waar 22 mogelijke schoollocaties uit zijn gekomen. Al is niet iedereen even enthousiast over deze opties. “Een aantal hadden niet op de lijst mogen komen.”

Een motie van PvdA, ONS Vlaardingen en SP roept op om een deel van de shortlist die er ligt te schrappen. “Het college gaat niet op stap, ze leggen een lijst voor bij de scholen die mogen kiezen”, volgens Stefanie Solleveld van de PvdA. “We willen dat er een kloppende lijst wordt voorgelegd aan de scholen.” Andere raadsleden zijn het daar niet mee eens, waaronder Rianne Molenaar van VV2000/Leefbaar Vlaardingen. “Daar ben ik het dus niet mee eens. We hebben input kunnen leveren en de bal ligt nu bij het college.”

De 22 locaties waaruit de shortlist nu bestaat zijn volgens wethouder Onderwijshuisvesting Koen Kegel niet allemaal realistische locaties. “Zeker niet. Er kunnen negen criteria zijn die perfect scoren, maar op één criteria kan een locatie al onmogelijk worden.” Het locatieonderzoek is er niet zomaar gekomen. De raad vroeg hierom naar aanleiding van hectiek rondom de komst van een mogelijke school op Hofsingel 82-84.

Geen school op Landje van Chardon, islamitische school vanaf 1 augustus

Wethouder Kegel geeft aan dat het Landje van Chardon zo goed als onmogelijk is als onderwijslocatie. “Er zit zoveel archeologische waarde in de grond, waardoor de kans dat het daar gerealiseerd wordt zo ontzettend klein is, dat ik er vanuit ga dat dat geen onderwijslocatie zal worden.”

Ook zegt Kegel toe dat Stichting Islamitisch College op 1 augustus 2024 kan starten in Vlaardingen. Dit is de gemeente wettelijk verplicht omdat de aanvraag voor een school werd geaccepteerd door de minister. “Waarschijnlijk niet gelijk in een nieuwbouwlocatie, al willen we daar uiteindelijk wel naartoe. Ze zullen in een tijdelijk gebouw met vier groepen starten en gaandeweg groeien.”

‘We zijn absoluut niet tegen een school, maar niet hier’

De Johannes Calvijnschool en het Christal willen zich samen in een nieuwe locatie huisvesten. Na gesprekken met de gemeente kwam Hofsingel 82-84 als mogelijke locatie naar voren. Op advies van de ambtenaren gaan de besturen van de scholen langs bij het pannenkoekenhuis om kennis te maken met hun mogelijke nieuwe buren. “We kregen het te horen via mensen uit de Callenburgstraat”, aldus Jan van der Kolk, een bezorgde bewoners en onderdeel van de ‘Vrienden van ’t Hof’. Zij komen in actie tegen een school aan de Hofsingel. “We zijn absoluut niet tegen een school, maar niet hier.”

“Toen alle documenten openbaar werden, werd duidelijk dat het de ambtenaren waren die dit er doorheen hebben gedrukt”, vervolgt Van der Kolk. “We zijn absoluut niet tegen een school, maar niet hier.” Ook Frans Hoogendijk, raadslid voor ONS Vlaardingen, is niet heel enthousiast over die optie. “Het trekt verkeersbewegingen aan. Ze hebben in ieder geval nooit beargumenteerd waarom het hier moet en ergens anders niet.” Wethouder Kegel staat niet negatief tegenover een school aan de Hofsingel. “Het externe onderzoek heeft uitgewezen dat het een passende locatie is voor onderwijs, dus dat kan.”

Snel drie locaties nodig

Naast de Johannes Calvijnschool en het Christal zijn ook Samen Wijs en Stichting Islamitisch College op zoek naar een nieuwe locatie. Er is dus nog werk aan de winkel voor wethouder Kegel. “Als we het aan iedereen vragen dan zeggen veel mensen ‘nee’, maar dan kunnen we nooit meer een school realiseren in deze stad. Ons doel is om genoeg vooruit de plannen dat je geen noodoplossingen hoeft in te zetten.” Hoogendijk adviseert het college hoe dat te realiseren. “Goed nadenken en niet alleen jeugdigheid en ambities. Je moet ook besturen en dat is rekening houden met het systeem. Dat is de raad maar zeker ook de bewoners.”