Foto website Hoogheemraadschap van Delfland

Leerlingen De Mavo Vos aan de slag met publiekscommunicatie AWZI De Groote Lucht

Op 11 november brachten leerlingen van De Mavo Vos een bezoek aan AWZI De Groote Lucht. Zij deden dat in het kader van een project: drie tweede klassen gaan nadenken over publiekscommunicatie rondom de toekomst van deze zuivering. Het project is een samenwerking van De Mavo Vos, Education Factory en Delfland.

Het project is gestart na de herfstvakantie met introductielessen over de opdracht. Op 11 november kregen de leerlingen van De Mavo Vos de gelegenheid vragen te stellen aan medewerkers van AWZI De Groote Lucht. Met deze input zijn zij aan de slag gegaan. Zij worden daarbij begeleid door hun docenten, de mensen van Education Factory en zij kunnen tussentijds contact hebben met de mensen van Delfland. Op 19 december presenteren de leerlingen hun ontwerpen.

Hoogheemraad Ruud Egas: “Het ontwerpen en realiseren van een toekomstige AWZI De Groote Lucht is een project dat veel jaren gaat duren. Wij willen het onderwijs in de omgeving daarbij structureel betrekken. Dit is een eerste stap. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten.”

Op AWZI De Groote Lucht maakt Delfland het afvalwater schoon van de huishoudens en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. De zuivering is 40 jaar oud en aan het einde van zijn levensduur. Delfland wil een nieuwe, toekomstbestendige en duurzame zuivering bouwen aan de overkant van de dijk, op bedrijventerrein Vergulde Hand West.

Bron: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/2022/november/leerlingen-mavo-vos-slag/