Klein onderhoud in rietmoeras in Vlaardingen

Op de plek van de Rietputten in Vlaardingen, waar Delfland in het kader van het project Nieuw Waterland een waterharmonica wil realiseren, worden de komende weken enkele onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in een van de rietmoerassen.

De werkzaamheden bestaan uit grondwerk aan stromingsdijkjes in het rietmoeras en het verwijderen van wilgenopschot, om onderhoud goed uit te kunnen blijven voeren en het plaatselijk ophogen van een aantal dijkjes. Het Hoogheemraadschap van Delfland doet dit werk nu om het rietmoeras goed in stand te kunnen houden tijdens de komende (natte) winterperiode.

In 2021 werd de aanbesteding van de waterharmonica tijdelijk teruggetrokken nadat de rijksoverheid aangaf een nieuwe norm voor bromaat in te lozen water vast te stellen. Inmiddels is bekend dat de norm streng is en is bromaat aangemerkt als zeer zorgwekkende stof. Het extra schone zoete water kan hierdoor niet meer op de huidige AWZI De Groote Lucht gemaakt worden. Het algemeen bestuur van Delfland heeft ermee ingestemd om de productie van extra schoon zoet water mee te nemen in de toekomstplannen voor de te vernieuwen/nieuwe AWZI De Groote Lucht en om samen met de partners in Nieuw Waterland uit te werken hoe en wanneer de overige doelen van S.C.H.O.O.N. kunnen worden behaald.

Meer informatie kunt u hier lezen: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/2022/september/klein-onderhoud-rietmoeras-vlaardingen/