Stans Goudsmit

Kinderombudsman tikt gemeente op de vingers

De gemeentelijke kinderombudsman Stans Goudsmit is kritisch over de stand van zaken in een recent rapport over regelingen ten behoeve van kinderen die in armoede leven.

In het rapport ‘Wie, wat, waar? Onder de loep: gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede’ stelt Stans Goudsmit dat kinderen en jongeren te weinig worden gehoord door hun gemeente. Hierdoor sluiten de huidige regelingen in Vlaardingen niet goed aan op wat kinderen zelf het belangrijkst vinden als ze opgroeien in armoede.

Fijne thuisplek
Uit het onderzoek blijkt dat zij eten, kleding en een fijne thuisplek het belangrijkst vinden, gevolgd door zaken als elektriciteit en verwarming. Ook noemden zij het voorkomen van buitensluiting of pesten als gevolg van armoede. De huidige voorzieningen hebben vooral effect op het “kunnen meedoen” met leeftijdsgenootjes. Denk aan bijdrages voor sport, schoolreisjes, een fiets of culturele ontwikkeling. Het is de taak van de gemeente om te zorgen voor betere regelingen, die vervolgens worden uitgevoerd door Stroomopwaarts.

Lastige routes
Daarnaast brengen Goudsmit en haar collega’s met het rapport aan het licht dat de regelingen (online) vaak lastig te vinden zijn en ouders onnodig veel formulieren moeten invullen. Dit zijn allemaal drempels voor kinderen die opgroeien in armoede. Goudsmit beaamt in Vlaardingen Vandaag dat dit veelal zaken zijn die snel verbeterd kunnen worden, maar het helemaal van de gemeente afhangt hoe snel deze “quick wins” worden gescoord.

Jeugdparticipatie
Het rapport van de kinderombudsman maakt ook duidelijk dat Vlaardingen de jeugdparticipatie moet blijven aanwakkeren. In 2018 werd er nog een jongerenraad gevormd, maar volgens de flauwe verklaring in de bijgevoegde brief van Gemeente Vlaardingen haakten de jongeren snel af waardoor de raad niet meer actief is. De gemeente ontkent de problematiek niet en belooft te zullen verbeteren.

Het volledige rapport is te vinden op www.dekinderombudsmanrotterdam.nl

Beluister hier het interview met kinderombudsman Stans Goudsmit in Vlaardingen Vandaag: