Kinderen en onze democratische rechtsstaat

We moeten zuinig zijn op onze democratische rechtsstaat. Op school leren kinderen hier alles over. Over hoe we met elkaar omgaan en dat je mag zijn wie je bent. Dat is van groot belang, want als leerling of leraar moet je je altijd vrij en veilig voelen.

Vaak gaat dit goed, maar soms ook niet. Het kabinet gaat scholen hier beter bij helpen en steviger ingrijpen als het misgaat. Scholen werken er doordeweeks hard aan om kinderen klaar te stomen voor onze maatschappij.

Ook informeel onderwijs draagt in veruit de meeste gevallen positief bij aan de ontwikkeling van de eigen identiteit en plek in de maatschappij. Dat neemt niet weg dat er sprake kan zijn van uitwassen waarbij kinderen het tegenovergestelde leren. Geen leerling mag leren dat discriminatie, onverdraagzaamheid en isolement acceptabel zijn. Daar moeten zij tegen worden beschermd. Daarom kondigt het kabinet maatregelen aan die zich richten op deze uitwassen en wordt er gewerkt aan een wet die het mogelijk maakt om hier tegen op te treden.  

De afgelopen jaren zijn er signalen geweest over een gering aantal lesinstituten binnen het informele onderwijs die de democratische rechtsstaat en de gelijkwaardige samenleving verwerpen. Dit is gevaarlijk voor kinderen en straalt ook af op al die informele lesinstituten die wel een positieve bijdrage leveren. Minister Wiersma wil daarom zorgen dat er meer zicht is op deze scholing en er kan worden opgetreden bij ernstige incidenten.

Bron en volledige bericht: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/18/versterking-veilig-onderwijs-en-aanpak-uitwassen-informele-scholing