Kinderdienstencentrum Zonnehof Vlaardingen|Ipse de Bruggen

Bij Zonnehof worden kinderen van 0 tot 18 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking onderzocht en behandeld.

Het kinderdienstencentrum (KDC) is een onderdeel van het behandelcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking.

Er wordt dagbehandeling geboden waarbij het kind meerdere dagen naar het centrum komt. Binnen het behandelcentrum kan er naast dagbehandeling ook ambulante behandeling en ambulante begeleiding thuis geboden worden.

Klik op de link voor meer informatie: https://landelijk.socialekaartnederland.nl/organisaties/ipse-de-bruggen-kinderdienstencentrum-zonnehof-vlaardingen-vlaardingen