Delft, 23-08-2022, Het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap Delfland, gefotografeerd in de tuin bij het Gemeenlandshuis.

Kiezer krijgt meer invloed op het bestuur van waterschappen

In de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraden worden alle zetels via openbare verkiezingen verdeeld en nu gaat het bij de verkiezingen van de zetels bij de waterschappen ook die kant op.

Kiezers krijgen meer invloed op de samenstelling van de waterschapsbesturen. De Eerste Kamer stemde in met het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en D66 waarmee een deel van de geborgde zetels in de besturen wordt geschrapt. Wat merken we ervan in Vlaardingen, waarom zou je je stem uitbrengen en hoe weet je op wie je kunt stemmen?

In Vlaardingen Vandaag van woensdag 7 december zal dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt de Vlaardingers informeren over deze verandering en over het werk van de waterschappen.