Kabinet geeft in 2023 € 15,9 miljoen aan lokale publieke omroepen

Lokale publieke omroepen kunnen ook in 2023 en 2024 rekenen op extra investeringen.

Voor 2023 stelt staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) € 15,9 miljoen beschikbaar om lokale publieke omroepen te ondersteunen in hun professionalisering en onafhankelijkheid, in 2024 neemt dat toe tot € 18,9 miljoen. In 2025 start een nieuw lokaal bestel. Dan krijgen lokale omroepen hun geld direct van het Rijk en niet meer van de gemeenten.

Staatssecretaris Uslu: “Het is belangrijk voor het lokale publieke debat en voor de lokale democratie dat mensen weten wat er in hun dorp, stad of gemeente speelt. Lokale publieke omroepen zijn hier onmisbaar in. In het nieuwe bestel vanaf 2025 krijgen ze structureel meer geld en zijn ze voor hun financiering niet meer afhankelijk van gemeenten.”

In plaats van de huidige financiering vanuit het gemeentefonds gaat de Rijksoverheid zelf zorgen voor een basisbekostiging voor lokale publieke omroepen. Dat geeft omroepen meerjarige zekerheid over hun financiering en een onafhankelijkere positie ten opzichte van gemeenten.

In het voorjaar van 2023 zullen de definitieve plannen over dit nieuwe stelsel worden gepresenteerd.

Bron en volledige artikel: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/16/kabinet-geeft-in-2023-%E2%82%AC-159-miljoen-aan-lokale-publieke-omroepen