´Jouw boodschap onze missie´

Met deze campagne wil het Hoogheemraadschap van Delfland bewustwording bij inwoners creëren over de kerntaak zuiveren.

In Nederland wordt per dag per persoon ongeveer 130 liter water gebruikt. Bijvoorbeeld om te douchen, schoon te maken, de wc door te spoelen. De waterschappen maken dat water schoon. Delfland doet dit voor 1,2 miljoen mensen en 35.000 bedrijven.

Voor dat schoonmaken zijn er vier afvalwaterzuiveringen. Omdat het aantal mensen en bedrijven in het gebied stijgt, moet de zuivering meer water verwerken. Dat vraagt om meer capaciteit en ruimte. Het water moet schoner.

Delfland wil duurzaam en klimaatneutraal werken in 2050. De zuiveringen hebben daarin een belangrijke rol. Zo wordt o.a. groen gas gemaakt uit het zuiveringsslib dat overblijft als het water schoon is. Dat gas wordt geleverd aan het gasnet, zodat er woningen mee kunnen worden verwarmd.

Op AWZI Harnaschpolder plaatst het Hoogheemraadschap van Delfland 6.378 zonnepanelen, om zodoende in de toekomst voldoende groene energie op te wekken om al het water (zo’n 250 miljoen liter per dag) dat daar binnenkomt schoon te maken. Die zonnepanelen worden op hoogte aangebracht, zodat eronder ruimte is voor bloemvelden die weer bijdragen aan de biodiversiteit.

Bron en het volledige artikel: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/2022/juni/jouw-boodschap-onze-missie/