Jongeren kunnen langer thuiswonen zonder gevolgen voor uitkering ouders

Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm gewijzigd zodat inwonende jongeren tot en met 27 jaar niet langer meetellen als kostendelende medebewoner voor hun huisgenoten.

Wie 21 jaar wordt en thuis woont bij zijn bijstandsgerechtigde ouders moet bijdragen aan huishoudkosten. Door het inkomen dat hij of zij dan verdient, wordt de uitkering van zijn medebewoners van 21 jaar of ouder, in dit geval de ouders, naar beneden bijgesteld. Dit noemen we de kostendelersnorm. Vanaf 1 januari gebeurt dit pas vanaf het moment dat een jongere 27 jaar wordt. Hiermee worden vele moeilijkheden in bijstandsgezinnen voorkomen.

Minister Schouten: “Uit de vele verhalen die ik heb gehoord van bijstandsgerechtigde gezinnen weten we dat zij veel stress ervaren rondom de 21ste verjaardag van hun kind. Iets was juist feestelijk moet zijn, dreigt extra problemen met zich mee te brengen, zoals financiële problemen of zelfs dakloosheid voor de jongere zelf. Met het ophogen van de leeftijd voorkomen we dit en nemen we de negatieve gevolgen voor de uitkering van de ouder(s) weg.”

Bron en meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/29/jongeren-kunnen-langer-thuiswonen-zonder-gevolgen-voor-uitkering-ouders