Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst.

Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan.

De bijdrage van de SER aan deze bundel is gebaseerd op de verkenning Veelbelovend van het SER Jongerenplatform (december 2021). De verkenning gaat in op de kansen en belemmeringen van jongeren op hun weg naar een zelfstandig bestaan.

Net als veel andere deelnemende raden pleit de SER voor het actiever betrekken van jongeren bij het maken van beleid. Daarvoor moet de hele samenleving, en in het bijzonder politiek en beleidsmakers, hun inbreng serieus nemen en daarnaar handelen. En gebruik maken van de kennis van ervaringsdeskundige jongeren, want zo kom je tot duurzaam en inclusief beleid.

Bron: SER
Het gehele artikel kunt u hier vinden: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/jongeren-zorgen-voor-morgen