Jan Anderson brengt de kunst náár de mensen in het zorghuis ‘om te leven in die tijd waar je nog wel herinneringen aan hebt’

In het Zonnehuis, van zorginstelling Zonnehuisgroep, brengt kunstverzamelaar en museumdirecteur Jan Anderson prenten van de Vlaardingse geschiedenis bijeen waarin het Vlaardingen van begin vorige eeuw te zien is.

Sommige senioren die in het zorghuis wonen zijn niet meer in staat om regelmatig een museum te bezoeken. Zeker voor de senioren die lijden aan dementie kan het volgens Anderson fijn zijn om te kijken naar jeugdherinneringen die verstopt zitten in de objecten. Met de collectie kunnen oudere Vlaardingers terugkijken naar een Vlaardingen dat zij wél herkennen.


Volgens Anderson kan naar een museum gaan een drempel zijn voor mensen. “Maar wij brengen als het ware nu de kunst en geschiedenis náár de mensen toe. Dat is de manier om nog te leven in die tijd waar je nog wel herinneringen aan hebt”, stelt de museumdirecteur.


Vlaardingen toen en nu


Tientallen schilderijen en tekeningen geven het straatbeeld weer van veelal gebouwen die niet meer staan of van functie zijn veranderd. Over een prent uit 1975, die de Westhavenkade uitbeeldt, zegt Anderson: “Dit geeft een beeld van hoe de wereld op een hele snelle manier is veranderd. Er is geen gebouw meer dat het zelfde was als toen.”


Volgens Anderson kan niet iedereen even veel voelen of herinneren bij de beelden van de prenten. Daarom is er in de vitrine een collectie met spullen afkomstig uit de beroepen die begin vorige eeuw werden uitgeoefend. Als ‘haringstad’ speelden de visserij, touwmakers en de nettenmakers een grote rol in het dagelijks leven van de Vlaardingers.


De expositie is in het Zonnehuis te zien tot 19 augustus.