Jager-verzamelaars in het Maasmondgebied

Bijzondere vondsten vertellen het verhaal…

De oudste vondsten zijn tienduizenden jaren oud en komen uit het gebied van de Noordzee dat tijdens de laatste ijstijd droog lag en waar Neanderthalers en later de moderne mens hun kostje bij elkaar jaagden en verzamelden.

De resultaten van opgravingen van bewoningsresten onder de bodem van het Yangtzekanaal op de Maasvlakte zijn spectaculair. Er zijn sporen van jager-verzamelaars van rond 7.000 voor Chr. op een rivierduin aangetroffen. Meer naar het oosten zijn er crematiegraven uit dezelfde periode ontdekt op de top van een rivierduin en deze zijn vervolgens opgegraven. De graven behoren tot de oudste van Nederland.

Wat is hierover allemaal bekend? Welk conclusies mogen hieruit getrokken worden? Worden er nog meer vondsten verwacht?

De Vlaardingse archeoloog Jurrien Moree hield hierover onlangs een lezing voor de Historische Vereniging Vlaardingen in Bibliotheek de Plataan (Vlaardingen – Centrum), maar… op woensdag 22 februari kunnen ook de luisteraars van het programma Vlaardingen Vandaag hierover het e.e.a. opsteken, hij is daar dan te gast.

Foto: Arie Wapenaar