Jaarrapportage Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden

Gemeenten ontvingen in 2021 meer dan 380 duizend signalen van betalingsachterstanden van energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars en woningverhuurders.

Sinds 1 januari 2021 zijn alle vastelastenpartners (drinkwaterbedrijven, energieleveranciers, woningverhuurders en zorgverzekeraars) verplicht om signalen van betalingsachterstanden door te geven aan gemeenten en moeten gemeenten de betreffende inwoner een hulpaanbod doen.

Ruim de helft van de gemeenten die deelnemen aan de Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden is in de afgelopen 2 jaar gestart met vroegsignalering. 2021 stond in het teken van het opstarten van processen en het zoeken naar een passende en proportionele wijze om signalen op te volgen. Daarbij moest voortdurend rekening worden gehouden met steeds wisselende coronamaatregelen. In de Monitor Vroegsignalering Schulden geeft Divosa duiding aan wat er schuilgaat achter de cijfers en het proces vanaf de afgifte van een signaal tot aan de geregistreerde uitkomst van het hulpaanbod dat door de gemeente wordt beschreven.

In 2022 verkent Divosa welke stappen gezet kunnen worden om te zorgen voor meer eenduidige registratie en verdiepende analyses om verdere inzichten te verkrijgen in de verbanden tussen aanpak en uitkomst.

Bron: http://www.divosa.nl/
De jaarrapportage van Divosa kunt u vinden via deze link: https://www.divosa.nl/publicaties/divosa-monitor-vroegsignalering-schulden-jaarrapportage-2021