Is er brandgevaar bij de containerwoningen op District U?

RTL trok onlangs na inspectie van deze containerwoningen schokkende conclusies over brandgevaar, Ron Boers van HEEL DE STAD heeft vragen.

Is het college het met deze conclusies eens? Laat het zelf nog aanvullend onderzoek doen? En als die conclusies juist zijn, welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag? Welke stappen moeten dan worden genomen? En…kan de brandveiligheid van de woningen in het Oekraïnedorp wel gegarandeerd worden?

Ron stelt nog veel meer vragen en hij zal deze toelichten op woensdag 24 mei in het programma VLAARDINGEN VANDAAG.