Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

Minister De Jonge heeft via een voortgangsbrief de Eerste Kamer geïnformeerd over uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Na met de minister en de bevoegde gezagsorganen de voor- en nadelen van de mogelijke scenario’s besproken te hebben, was de conclusie dat nog iets meer tijd nodig is, aldus een artikel op de website van de Vereniging Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De minister heeft een termijn tot 1 juli 2023 genoemd om verder te testen en te oefenen, maar ook om te voorzien in extra ondersteuning voor bevoegde gezagen. Conform de afspraak vanuit een door de leden aangenomen motie, wordt binnenkort een ledenraadpleging gehouden over de termijn van uitstel. 

Klik op de volgende link voor het volledige artikel: https://vng.nl/nieuws/inwerkingtreding-omgevingswet-uitgesteld